Testtdd

ID Name CP Rating
63 Abra Abra 600 2.5
64 Kadabra Kadabra 1132 4.5
65 Alakazam Alakazam 1814 6.5
79 Slowpoke Slowpoke 1219 5
80 Slowbro Slowbro 2597 9.5
96 Drowzee Drowzee 1075 4.5
97 Hypno Hypno 2184 8
102 Exeggcute Exeggcute 1100 4.5
103 Exeggutor Exeggutor 2955 9.5
121 Starmie Starmie 2182 7.5
122 Mr. Mime Mr. Mime 1494 5
124 Jynx Jynx 1717 6
150 Mewtwo Mewtwo 4145
151 Mew Mew 3299