ควิซจากเอลิน: สีโปรดของโคโค่คือ ? (17/04/16)

0
3978

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 95 ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 59 คำถามเกี่ยวกับเรื่องมอนสเตอร์โคโค่ (Coco) ว่าชอบสีใดมากที่สุด คำตอบประจำวันนี้ คือ ข้อ 1 สีส้มอ่อน หรือ Orange ในภาษาอังกฤษ

คำถาม : สีโปรดของโคโค่คือ ? (คำใบ้ : คำตอบมีคำว่าอ่อน)

ตัวเลือก : ส้มอ่อน, เมล่อน, เขียวมะนาว, เขียว

คำตอบ : (1) ส้มอ่อน

Question : What is Coco’s favorite color ?

Hint (English) : Coco the hamster likes to eat oranges, melons, limes and green things. If he could only choose one out of the 4, then he would choose melons… in 2010. In 2002, he loved limes. Last year, he liked chewing on green things. Now, in 2016, he loves oranges. Must be the Year of the Oranges for Coco this year.

Answer : (1) ส้มอ่อน

erin95 answer
สีโปรดของโคโค่คือ ? (17/04/16)

NO COMMENTS