ควิซจากเอลิน : เดซี่อยู่ราศีอะไร ? (22/3/16)

0
5250

คำถามประจำวันจากเกมมือถือเซเว่นไนท์ ควิซจากเอริน (เอรีน) ครั้งที่ 69 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 คำถามยังคงเกี่ยวกับเดือนเกิดของอัศวินกับมอนสเตอร์ใน 7K ถามว่าเดซี่ (Daisy) อยู่ราศีใด คำใบ้รอบนี้ชัดเจน ถือว่าไม่ยาก ตอบราศึคนคู่ด

คำถาม : เดซี่อยู่ราศีอะไร ? (คำใบ้ : ราศีคู่แฝด)

ตัวเลือก : ราศีเมษ, ราศีเมถุน, ราศีสิงห์, ราศีตุล

คำตอบ : (2) ราศีเมถุน

Quiz : What is Daisy’s Zodiac Sign ? (Hint : Being Ace’s older sister, she always wondered what it would be like to have a sister, especially a twin sister. It must be because her zodiac sign’s symbol, the “twins”.)

Choice : Aries, Gemini, Leo, Libra

Answer : (2) Gemini

erin69th quiz answer
เกมมือถือเซเว่นไนท์ ควิซจากเอริน (เอรีน) ครั้งที่ 69 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

NO COMMENTS