ควิซจากเอลิน : เอสปาดาอยู่ราศีอะไร ? (6/3/16)

0
5332

คำถามประจำวันสี่ตัวเลือกจากเกม 7K กับเอริน/เอรีน ควิซครั้งที่ 53 ปริศนาในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ถามถึงราศีของเอสปาดา (Espada) ว่าเกิดในเดือนอะไร ราศีที่เกี่ยวกับวัวก็ต้องพฤษภ (Taurus) ดังนั้น ตอบข้อ 1 ครับ

คำถาม : เอสปาดาอยู่ราศีอะไร (คำใบ้ : วัว)

ตัวเลือก : ราศีพฤษภ / ราศีเมถุน / ราศีสิงห์ / ราศีตุล

คำตอบ : (1) ราศีพฤษภ

Question : What is Espada’s Zodiac Sign ? (Hint : Which star sign represents a bull? Is it number 1?)

Option : Taurus / Gemini / Leo / Libra

Answer : (1) Taurus

erin53 answer quiz
ควิซจากเอลินครั้งที่ 53 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559

NO COMMENTS