ควิซจากเอลิน : เลเวลสูงสุดของการอัพเกรดรูปแบบคือเท่าใด?

0
776

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับเรื่องในเกม Seven Knights ครั้งที่ 190 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ถามเรื่องการจัดรูปแบบฟอร์เมชั่นว่าเลเวลสูงสุดในปัจจุบันคือเท่าใด ปัจจุบันตันที่เลเวล 40 ดังนั้นเลือกตอบข้อ 4

คำถาม : เลเวลสูงสุดของการอัพเกรดรูปแบบคือเท่าใด?

ตัวเลือก : 10 / 20 / 30 / 40

คำตอบ : (4) 40

What is the max Power Up Level for a formation?

Do you remember Alibaba? If you do, you remember how many thieves were in the story; it also means you know the answer!

erins quiz 190th answer
เลเวลสูงสุดของการอัพเกรดรูปแบบคือเท่าใด?

NO COMMENTS