ควิซจากเอลิน : ข้อใดไม่ใช่อัศวินประเภทสมดุล ?

0
1444

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับเรื่องในเกม Seven Knights ครั้งที่ 187 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ถามเรื่องประเภทอัศวินต่อเนื่องจากวันก่อน โดยวันนี้ถามเรื่องของตัวที่ไม่ใช่สายสมดุล ในตัวเลือกมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสายเวท คือ หมิงหมิง เลือกข้อ 4

คำถาม : ข้อใดไม่ใช่อัศวินประเภทสมดุล ?

ตัวเลือก : ชานชะเลอร์ / น็อกซ์ / เบน / หมิงหมิง

คำตอบ : 4. หมิงหมิง

Erin’s Quiz Hint : Which hero is not a Universal Hero?

He is known as the lucky child.

It could be because he was found alone as a baby and adopted.

I personally think that’s because he is carrying a giant 4 leafed clover!

erin quiz 187th answer
ข้อใดไม่ใช่อัศวินประเภทสมดุล ?

NO COMMENTS