ควิซจากเอลิน : อัศวินเซเว่นไนท์หนึ่งเดียวที่เป็นสายป้องกันคือ ?

0
1041

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับเรื่องในเกม Seven Knights ครั้งที่ 186 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ถามง่ายๆ เรื่องเซเว่นไนท์ว่าหนึ่งเดียวที่เป็นสายป้องกัน หรือ Defensive นั้น คือ ใคร ซึ่ง 5 คนเป็นสายสมดุล เดลโลนส์ที่เพิ่งถามไปเป็นสายโจมตี มีเพียงคนเดียวที่เป็นสายป้องกัน ถึกๆ และถือโล่นั่นแหละ ลูดี้นั้นเอง ตอบข้อ 3

คำถาม : อัศวินเซเว่นไนท์หนึ่งเดียวที่เป็นสายป้องกันคือ ?

ตัวเลือก : เดลโลนส์ / เจฟ / ลูดี้ / ราเชล

คำตอบ : (3) ลูดี้

Erin’s Quiz Hint: Who is Seven Knights’ only Defensive Hero?

He used to be Kris’ friend but Terra separated them.

Sometimes known as the guardian of light, he is the mystic woods protector!

erins quiz 186th rudy
อัศวินเซเว่นไนท์หนึ่งเดียวที่เป็นสายป้องกันคือ ?

 

NO COMMENTS