ควิซจากเอลิน : ธาตุใดที่ได้รับจากดันเจี้ยนรายวันประจำวันอังคาร?

0
2331

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับเรื่องในเกม Seven Knights ครั้งที่ 180 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ถามเรื่องดันเจี้ยนรายวันว่าวันอังคารนั้น เราจะได้อัศวินธาตุประเภทใด อันนี้ไม่ยาก เช็คได้ว่ามอนสเตอร์วันอังคารจะดรอปธาตุแสง ดังนั้นเลือกข้อ 3

คำถาม : ธาตุใดที่ได้รับจากดันเจี้ยนรายวันประจำวันอังคาร?

ตัวเลือก : ธาตุไฟ / ธาตุมืด / ธาตุแสง / ธาตุน้ำ

คำตอบ : (3) ธาตุแสง

Erin’s Quiz Hint : Which Element can you acquire from Tuesday’s Daily Dungeon?

This element is really not heavy and can be seen in the dark!

erin quiz 180th answer
ธาตุใดที่ได้รับจากดันเจี้ยนรายวันประจำวันอังคาร?

NO COMMENTS