ควิซจากเอลิน: อัศวินที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกางเขนศักดิ์สิทธิ์คือ ?

0
1473

คำถามจากเกมมือถือยอดฮิตเซเว่นไนท์ ควิซของเอรินครั้งที่ 178 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 59 ถามเรื่องสมาชิกในกลุ่มต่างๆ ซึ่งถ้าเข้าไปดูในคอนเทนต์ ตามด้วย คู่มือ กับ อัศวินทั่วไป จะบอกอยู่แล้วว่าอัศวินคนไหนสังกัดใด แต่ดูจากชื่อในตัวเลือกก็น่าจะพอเดาได้ว่ากลุ่มกางเขนศักดิ์สิทธิ์ควรจะมีสมาชิกคนไหนบ้าง ที่ไม่เข้าพวกมีแค่แบล็คโรสที่อยู่กลุ่มเงา ดังนั้นเลือกข้อ 1

คำถาม : อัศวินที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกางเขนศักดิ์สิทธิ์คือ ?

ตัวเลือก : แบล็คโรส / เนีย / ซีค / ลูลี่

คำตอบ : (1) แบล็คโรส

Erin’s Quiz Hint : The flower that everybody loves, yet her thorns are deadly.
She has a dark side, hence her name and the clan to which she belongs
She’s the spy who loved guns and she has a license to kill!

Answer : (1) Black Rose

erins quiz 178th answer
อัศวินที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกางเขนศักดิ์สิทธิ์คือ ?

NO COMMENTS