ควิซจากเอลิน: ชื่อของมังกรที่เจฟเลี้ยงคือ ?

0
3870

ปริศนาเชาว์จากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 175 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 59 รอบนี้ค่อนข้างปัญหาเชาว์นิดนึงเพราะถามมังกรของเจฟ (Jave) คนมีเจฟเองก็อาจตอบไม่ได้เหมือนกัน ต้องหาประวัติตัวละครมาดูหรืออ่านเนื้อเรื่อง ซึ่งถ้าประวัตินอกเกมจะเคยระบุไว้ว่าชื่อ Red (เร้ด) ดังนั้นตอบข้อ 2

คำถาม : ชื่อของมังกรที่เจฟเลี้ยงคือ ?

ตัวเลือก : บลู / เร้ด / พิงค์ / แบล็ค

คำตอบ : 2. เร้ด

Erin’s Quiz Hint : Jave has been raised among Dragons, it is natural for him to be accompanied by a dragon during his battles.

How did he find his name? Dragons are Blood Spillers and Fire Breathers.

If it had to be a color, wouldn’t the choice be obvious?

Answer : 2. Red

red jave dragon
ควิซจากเอลิน: ชื่อของมังกรที่เจฟเลี้ยงคือ ?

NO COMMENTS