ควิซจากเอลิน : อัศวินที่ไม่สามารถข้ามขีดจำกัดด้วยฟีน่าคือ ?

0
2256

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับ Seven Knights ครั้งที่ 173 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 วันนี้ถามง่ายๆ เช่นเคย ฟีน่า ใช้ข้ามขีดจำกัดให้กับตัวละครส่วนใหญ่ แต่ยกเว้นกับพวกเซเว่นไนท์กับจักรพรรดิที่ถือเป็นตัวพิเศษและหายากจึงต้องข้ามขีดจำกัดด้วยตัวละครซ้ำเท่านั้น ดังนั้นในตัวเลือกมีคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเพียงตัวเดียวที่ข้ามไม่ได้ คือ ลูดี้

คำถาม : อัศวินที่ไม่สามารถข้ามขีดจำกัดด้วยฟีน่าคือ ?

ตัวเลือก : ลูดี้ / อีวาน / คาริน / ยูริ

คำตอบ : (1) ลูดี้

Erins’ Quiz Hint : Fina is a blessed fairy that allows you to Transcend your heroes.  What does she use? Her Fairy Powder? Her Fairy Light maybe  A Guardian of the Light doesn’t need more light to shine, therefore this little Fairy and this Guardian shall never meet.

Answer : (1) Rudy

erins quiz 173th answer
อัศวินที่ไม่สามารถข้ามขีดจำกัดด้วยฟีน่าคือ ?

NO COMMENTS