ควิซจากเอลิน : สิ่งที่ไม่สามารถรับจากกล่องระดับ B ของขวัญของโคลอี คือ ?

0
2558

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับ Seven Knights ครั้งที่ 172 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 รอบนี้ถามว่า สิ่งที่ไม่สามารถรับจาก “กล่องระดับ B” ของขวัญของโคลอี คือ ? ว่าแต่โคลอีนี่ใคร สาวน้อยที่นั่งในร้านค้าใบเรียกนั่นแหละครับ ถ้าใครเคยแลกของบ่อยๆ คงทราบว่ามีของบางอย่างที่ไม่มี คือ กล่องอาวุธของเนีย มีแต่ของซีคกับเครื่องป้องกันของเนีย ส่วนใบเลือก 5 ดาวมีอยู่แล้ว ดังนั้นเลือกข้อ 2

คำถาม : สิ่งที่ไม่สามารถรับจาก “กล่องระดับ B” ของขวัญของโคลอี คือ ?

ตัวเลือก : ใบเลือกอาวุธของซีค 6 ดาว / ใบเลือกอาวุธของเนีย 6 ดาว / ใบเลือกเครื่องป้องกันของเนีย 6 ดาว / ใบเลือกอัศวิน 5 ดาว

คำตอบ : (2) ใบเลือกอาวุธของเนีย 6 ดาว

Erins’ Quiz Hint : Magic is supposed to be a good thing in our realm, right?

It is even used to give life to inanimate things, including robots!

But then what happens once those robots learn to fight and you give them a weapon?

This is rather scary…

Answer : (2) Nia’s weapon selector

chloe
สิ่งที่ไม่สามารถรับจาก “กล่องระดับ B” ของขวัญของโคลอี คือ ?

NO COMMENTS