ควิซจากเอลิน : ชื่อคนส่งสาสน์ประจำวันเซเว่นไนท์คือ ?

0
3863

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 171 วันที่ 1 กรกฎาคม 59 ถามชื่อคนส่งสาสน์ประจำวันเซเว่นไนท์คือ ? จะส่งจดหมาย ส่งของ ในเกม 7K ใช้บริการตัวละครเดียว คือ เมย์ นั่นเอง ตอบข้อ 3

คำถาม : ชื่อคนส่งสาสน์ประจำวันเซเว่นไนท์คือ ?

ตัวเลือก : โคลอี้ / อลิซ / เมย์ / เอรีน

คำตอบ : (3) เมย์

Erin’s Quiz : How would you receive all those precious messages without her?

Seven Knights Mail Courier is an essential character but is also very lovable!

She’s always carrying a big trunk with her but what could it be she’s always carrying with her?

What did you say? A litter box?!

Our little courier might have a long tail and pointy ears, she stays nonetheless a fierce Terra fighter!

Answer : (3) May

may messenger

NO COMMENTS