ควิซจากเอลิน: ในแต่ละวันสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนประจำวันได้ฟรีกี่ครั้ง?

0
1092

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 169 วันที่ 29 มิถุนายน 59 ถามง่ายขึ้นทุกวัน ถามถึงจำนวนครั้งที่เคลียร์ดันเจี้ยนหาอัศวินธาตุว่า ในแต่ละวันสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนประจำวันได้ฟรีกี่ครั้ง คำตอบก็รู้ๆ กันว่าได้แค่ครั้งเดียว

คำถาม : ในแต่ละวันสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนประจำวันได้ฟรีกี่ครั้ง?

ตัวเลือก : 1 / 2 / 3 / 4

คำตอบ : (1) 1

Erin’s Quiz Hint : The Daily Dungeon offers you the chance to get a special Reward each day. You can play it a certain amount of times per day for free. How many times can you play it for free? Here’s a hint!  It’s the loneliest number, the number of Kings there can be in a kingdom. The number of Transcender Heroes there are in the game, or the number of Guilds you can join at the same time.

Answer : (1) 1

ในแต่ละวันสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนประจำวันได้ฟรีกี่ครั้ง?
ในแต่ละวันสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนประจำวันได้ฟรีกี่ครั้ง?

NO COMMENTS