ควิซจากเอลิน : ต้องเคลียร์ด่านใดก่อนจึงจะได้ไปเกาะแสงจันทร์ ?

0
1409

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 167 วันที่ 28 มิถุนายน 59 ถามเกี่ยวกับวิธีไปเกาะแสงจันทร์ ว่าต้องผ่านแผนที่ไหนก่อนจึงจะไปได้ สำหรับคนผ่านมานานแล้วอาจจะลืมๆ กันไปบ้างว่าต้องผ่านระดับยากด้วยหรือเปล่า ถ้าใครจำสมัยเก็บดาวให้ครบ 3 ดวงในโหมด Hard คงจำได้ว่าต้องเคลียร์ให้ครบก่อนถึงจะไปเกาะที่ 8 ต่อได้ ดังนั้นตอบข้อ 3

คำถาม : ต้องเคลียร์ด่านใดก่อนจึงจะได้ไปเกาะแสงจันทร์ ?

ตัวเลือก : ปกติ 6-10 / ง่าย 5-10 / ยาก 7-10 / ปกติ 7-10

คำตอบ : (3) ยาก 7-10

Erin’s Quiz Hint : If you want to go to the Moonlit Isle, first you have to beat the final level in Asgar. You have to descend into Revenger’s Hell, but it won’t be easy… as a matter of fact, it will be the opposite difficulty level. You will have to take on Knox to get passage to the Moonlit Isle in half the. Which stage is this?

Answer : (3) Hard 7-10

erin quiz168th
ต้องเคลียร์ด่านใดก่อนจึงจะได้ไปเกาะแสงจันทร์ ?

NO COMMENTS