ควิซจากเอลิน: สามารถอัพเกรดได้สูงสุดครั้งละเท่าใด ?

0
880

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับ Seven Knights ครั้งที่ 166 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 รอบนี้ถามคำถามยิ่งกว่าเบสิคของเกมอีก คือ อัพเกรดได้สูงสุดเท่าไหร่ หรือ ตีบวกได้กี่ครั้ง คำตอบก็รู้ๆ กัน ว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ถึง 5

คำถาม : สามารถอัพเกรดได้สูงสุดครั้งละเท่าใด ?

ตัวเลือก : 2 / 3 / 4 / 5

คำตอบ : (4) 5

Erin’s Quiz: When you Power Up your Hero, he or she becomes stronger and closer to Ranking Up or Transcending! But what is the maximum amount of times you can Power Up your Hero?

You can count this number with all the fingers on one hand. Or all the toes on one foot, if you prefer. This number is the same as the number of days each week that don’t start with the letter S. How many times do you think that is?

Answer : (4) 5

erin quiz 166 answer

NO COMMENTS