ควิซจากเอลิน: สินค้าใดที่ไม่สามารถใช้แต้มสงครามชิงปราสาทซื้อได้ ?

0
1655

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K ถามเกี่ยวกับ Seven Knights ครั้งที่ 165 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถามเกี่ยวกับเรื่องของการตีปราสาท ว่า ของสิ่งใดไม่สามารถช้แต้มสงครามชิงปราสาทซื้อได้ มองตัวเลือกอาจจะดูคล้ายๆ กันหมด แต่ต่างกันระหว่าง เรียก กับ เลือก สำหรับคนใช้บริการแลกแต้มบ่อยๆ คงจะทราบว่าไม่มีเรียกอัศวิน 4 ดาว อย่างต่ำ คือ 5 – 6 ดาวเท่านั้น ดังนั้นตอบข้อ 3 ใบเรียกอัศวิน 4 ดาว ไม่มีให้แลกด้วยแต้มปราสาท

คำถาม : สินค้าใดที่ไม่สามารถใช้แต้มสงครามชิงปราสาทซื้อได้ ?

ตัวเลือก : ใบเลือกธาตุ 4 ดาว / ใบเลือกอัศวิน 5 ดาว / ใบเรียกอัศวิน 4 ดาว / ใบเรียกธาตุ 4 ดาว

คำตอบ : 3. ใบเรียกอัศวิน 4 ดาว

Erin’s Quiz: You all have been collecting your Castle Rush Credits to buy a special reward, but what can you NOT buy in the Castle Rush shop?

This reward gives you something, but you don’t get to choose. You receive it at random. Through this reward, you might get a Hawk Hunter Soi, or a Twilight Fox Yuri.

Answer : 3. 4 star Hero ticket

castle rush answer

NO COMMENTS