ควิซจากเอลิน : อัศวินตัวใดที่ไม่ได้ปรากฏในทวีปไอชา ?

0
2065

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 164 วันที่ 24 มิถุนายน 59 ถามเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในทวีปไอชาว่าตัวไหนไม่มี คำตอบก็ไม่ยาก ถึงจะครอบคลุมพื้นที่หลังๆ ตั้งแต่แผนที่ 8 – 10 แต่ในตัวเลือกมีตัวที่หาดรอปในแผนที่ไม่ได้อยู่ แน่นอนมอนสเตอร์ที่ไม่มีดรอปในแผนที่

ถ้าวิธีตรงๆ ก็เช็คในคู่มืออัศวิน จะเห็นว่า แผนที่ 8 เกาะแสงจันทร์มีจินและแคทตี้ และ แผนที่ 9 มีไป่หลง ส่วนพวกอัศวินทั่วไปมีแค่บางตัวที่ดรอปในแผนที่

คำถาม : อัศวินตัวใดที่ไม่ได้ปรากฏในทวีปไอชา ?

ตัวเลือก : แบล็คโรส / จิน / ไป่หลง / แคทตี้

คำตอบ : (1) แบล็คโรส

Erin’s Quiz Hint : In Aisha, you won’t find this hero, as she’s not from there. As a matter of fact, she’s not even from this world. As a top member of the Shadow Clan, you can find her carrying out missions outside of the Aisha Continent. Who is this merciless and mysterious Hero?

erins quiz guide

NO COMMENTS