ควิซจากเอลิน : ของรางวัลหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น 76 คือ ?

0
1300

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซของเอริน ครั้งที่ 162 ตลอดสัปดาห์นี้ยังคงกลับมาที่ปัญหาในเกมกันยาวๆ รอบนี้ถามถึงเรื่องชั้นที่ 76 ของหอคอยไม่สิ้นสุด (Celestial Tower) ว่าได้รางวัลเป็นอะไร ซึ่งไม่ว่าจะเคยผ่านมาแล้วหรือเพิ่งไปถึง เราสามารถเช็คของรางวัลได้ว่าเป็นอะไร

คำถาม : ของรางวัลหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น 76 คือ?

ตัวเลือก : ใบเลือกอัศวิน 6 ดาว / 160,000 ทอง / ใบเรียกอัศวิน 5 ดาว / 190 ชื่อเสียง

คำตอบ : (2) 160,000 ทอง

Erins’ Quiz Hint : If you battle your way up the floors of the Celestial Tower, you get awesome rewards on each floor, which get even better the higher you go. On Floor 76, do you know what you can get?

You can’t use it to battle, but it will help you prepare for a battle.
You can’t use it to buy items, but you will feel rich all the same.

What is it?

Answer : (2) 160,000 Gold

erin quiz 76 ans
ของรางวัลหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น 76 คือ ?

NO COMMENTS