ควิซจากเอลิน : สีโปรดของซีคคือ ? (14/6/16)

0
2766

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซจากเอลิน ครั้งที่ 153 คำถามวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 59 ถามเกี่ยวกับตัวละครในเกมเซเว่นไนท์ที่เคยนิยมใช้กัน คือ ซีค ชอบสีอะไร คำตอบ คือ สีม่วง หรือ Purple ในภาษาอังกฤษ เลือกข้อ 3 เป็นคำตอบ

คำถาม : สีโปรดของซีคคือ ? (Hint : Purple)

ตัวเลือก : 1. ฟ้าอมเขียว / 2. น้ำเงินเข้ม / 3. ม่วง / 4. ชมพู

คำตอบ : 3. ม่วง

Erin’s Quiz : What is Sieg’s favorite color ?

Hint : Sieg put his feet up on the table and set his sword in the chair next to him. He had come to eat at this small restaurant, but he scoffed as he looked at the people around him. Unlike himself, in his armor and long cape, the color of something a royal might wear, they were all dressed like peasants and laughing loudly. He was better than every single one of them, and looking at them made him feel even more superior.

He took a swig of his drink and popped some grapes in his mouth, narrowing his eyes when the door opened to reveal just who he was waiting for. He kicked the table away and grabbed his weapon, ready for a fight — and ready to win, as always.

Answer : 3. Purple

erinquiz153th answer
สีโปรดของซีคคือ ?

NO COMMENTS