ควิซจากเอลิน: สกัลอยู่ราศีอะไร ? (5/6/16)

0
2905

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 144 คำถามในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถามเกี่ยวกับราศีของสกัล (Skull) ว่าอยู่ในราศีใด คำตอบ คือ ราศีเจ้าป่า หรือข้อ 4 ราศีสิงห์ (Leo) นั่นเอง

คำถาม (ไทย) : สกัลอยู่ราศีอะไร ? (คำใบ้ : เจ้าป่า)

ตัวเลือก (ไทย) : 1. ราศีพฤษภ / 2. ราศีเมถุน / 3. ราศีกรกฎ / 4. ราศีสิงห์

คำตอบ (ไทย) :  4. ราศีสิงห์

Erins Quiz (อังกฤษ) : What is Skull’s favorite color ?

คำใบ้ (อังกฤษ) : Skull was originally a defender of Dark Grave, he lost his life on the field. Although Lich Bane revived him, Skull does not realize he is dead and continues to guard Dark Grave. Later, his exceptional swordsmanship earned him the title of Warrior with better weapons and armor. Skull received his magical powers from Lich Bane to command the Undead as a general. Now Skull leads his armies forward, the roar of his soldiers like a pack of lions ready to strike.

คำตอบ (อังกฤษ) : 4. Leo

erin quiz 144th answer
สกัลอยู่ราศีอะไร ?

NO COMMENTS