ควิซจากเอลิน: สีโปรดของลูลี่คือ? (4/6/16)

0
2759

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 143 คำถามในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถามเกี่ยวกับพรรคพวกในเกมเซเว่นไนท์ตั้งแต่รุ่นแรกๆ อย่างลูลี่ (Rury) ว่าชอบสีอะไร คำตอบคือ สีส้ม หรือ Blood Orange ในภาษาอังกฤษ

คำถาม (ไทย) : สีโปรดของลูลี่คือ ? (คำใบ้ : ผลไม้พยางค์เดียว)

ตัวเลือก (ไทย) : 1. ส้ม / 2. เมล่อน / 3. เขียวอ่อน / 4. เขียว

คำตอบ (ไทย) :  1. ส้ม

คำถาม (อังกฤษ) : What is Rury’s favorite color ?

คำใบ้ (อังกฤษ) : Ruri sat in the window sill, listening to the scratch of her sister’s quill on paper. The sun was setting in the distance, and the sky lit up with bright colors — her favorite, actually. The hues stretching along the horizon reflected the anger she felt bubbling inside her. She had received word that Joker had escaped. After all of her effort to capture him, that swindler was at it again! What if he sent his phantoms after her and her sister? She had to protect her sister at all costs.

Ruri suddenly had a thought. “What if I go capture him again?” She wondered if she could fetch a good price for a second time, allowing herself and her sister to find a home somewhere safe, with lots of fresh air to maintain her health. If she caught him again, he would never be able to come after them.

She glanced over to where her sister was sitting, and smiled. No, she thought. We are fine right here. She was confident that as long as her sister was happy, things would turn out okay. She looked back out and watched as the final rays of the sun disappeared behind the mountains.

คำตอบ (อังกฤษ) : 1. Blood Orange

erin quiz 143th answer
สีโปรดของลูลี่คือ ?

NO COMMENTS