ควิซจากเอลิน : ฮาวล์อยู่ราศีอะไร ? (13/05/16)

0
3741

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซจากเอลิน ครั้งที่ 121 ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ปุ่มกิจกรรมย้ายตำแหน่งไปรวมในหัวข้อกิจกรรม ยังตอบคำถามของเอลินได้อยู่ คำใบ้รอบนี้จะงงๆ หน่อยเพราะบอกตัวแทนหญิงสาว แต่ไม่มีราศีกันย์ในตัวเลือก ถ้าตามภาษาอังกฤษใบ้ให้หาจุดแตกต่างของประโยค คือ ให้ตอบ 2 เลือกราศีกรกฎ (Cancer) เป็นคำตอบครับ

คำถาม : ฮาวล์อยู่ราศีอะไร ? (คำใบ้ : ตัวแทนราศีหญิงสาว ??)

ตัวเลือก : 1.ราศีเมถุน / 2. ราศีกรกฎ / 3. ราศีสิงห์ / 4. ราศีตุล

คำตอบ : 2. ราศีกรกฎ

Quiz : What is Howl’s Zodiac Sign ?

Hint : How many differences can you see?

Found in the eastern part of Dragon Ruins, Howl is a highly intelligent shaman who possesses knowledge of the forbidden Dark Arts. He continued to strengthen his forbidden magic powers at the price of his sanity. However, his continued use of forbidden magic rendered him insane. With his insanity, he gained incredible magic power.

Found in the eastern part of Dragon Ruins, Howl is a highly intelligent shaman who possesses knowledge of the forbidden Dark Arts. He continued to weaken his forbidden magic powers at the price of his sanity. However, his continued use of forbidden magic rendered him insane. With his insanity, he lost incredible magic power.

The number of differences you see will be the number for your answer. For example, if you see 4 differences. Your answer will be number 4 on the list, which is Libra. (Note: This is just an example, it may or may not be the answer.)

Answer : 2. Cancer

erin quiz 121th answer
ฮาวล์อยู่ราศีอะไร ?

NO COMMENTS