ควิซจากเอลิน: สีโปรดของแรคคูนคือ?

0
4365

ปริศนาจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซจากเอลิน ครั้งที่ 119 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 รอบนี้ถามเรื่องสี แต่ดูคำใบ้จะกำกวมนิดหน่อย สีโปรดของแรคคูน คำใบ้มีเขียวนำ แต่มีเขียว 2 อันในตัวเลือก ซึ่งต้องตอบว่า เขียว อ่อน หรือ Olive ในภาษาอังกฤษ เลือกข้อ 1 เป็นคำตอบครับ

คำถามเฉพาะในวันที่ : พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

คำถาม : สีโปรดของแรคคูนคือ? (คำใบ้ : คำตอบมีเขียวนำ)

ตัวเลือก : 1. เขียวอ่อน / 2. เขียวอมฟ้า / 3. ฟ้าอมเขียว / 4. ฟ้าน้ำทะเล

คำตอบ : 1. เขียวอ่อน

Quiz : What is Raccoon’s favorite color ?

Option : 1. Olive / 2. Teal / 3. Cyan / 4. Cobalt

Answer : 1. Olive

Hint : Blazing Desert was previously the home of Orcs before they were kicked out. Raccoon earned respect by leading the displaced Orcs to the Silent Mine. As the newly relocated Orcs took over Silent Mine, Raccoon became the head of the Orcs, and the ruler of the mine. He commands his army throughout the mine to retain control. However, ruling the mine and commanding an army is not an easy task. He needs to motivate them, feed them, train them. Rumors have leaked out of Silent Mine about the Orcs’ motivational food. Raccoon gives each Orc one olive for breakfast, one for lunch and one for dinner. Although it’s only three for the whole day, it’s enough for the Orcs to stay awake and ready for battle.

erins 119th answer
ควิซจากเอลิน: สีโปรดของแรคคูนคือ?

NO COMMENTS