ควิซจากเอลิน: สีโปรดของฮาวล์คือ ? (8/5/16)

0
4013

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 116 คำถามในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ไม่พ้นเรื่องสีเหมือนเคย ถามเรื่องของฮาวล์ (Howl) ว่าสีโปรด คือ อะไร คำตอบ คือ สีเขียว (Green) ตอบข้อแรก

คำถาม (ไทย) : สีโปรดของฮาวล์คือ? (คำใบ้ : สัญญาณไฟจราจร ….. เหลือง แดง)

ตัวเลือก (ไทย) : 1. เขียว / 2. ฟ้าน้ำทะเล / 3. กรมท่า / 4. ม่วง

คำตอบ (ไทย) : 1. เขียว

คำถาม (Eng) : What is Howl’s favorite color ?

ตัวเลือก (Eng) : 1.Green/ 2. Cobalt / 3. Navy / 4. Purple

คำใบ้ (Eng) : If you keep reading this, you will eventually know the answer. Or, you could probably look through the comments and someone may have posted the answer already. But if you’re one of the first to read this, then you will have to wait for someone to post the answer. If this is the case, you should probably keep reading this to see the answer. Now that you have read this far, you are probably wondering if you’ve seen the answer yet. You may have missed it? Maybe it’s hidden somewhere? Good news, you haven’t missed it yet. Keep on reading as the answer isn’t cobalt. At this point, maybe someone found the answer already and posted it in the comments. You can check there, but I suggest that you keep reading here. The answer isn’t navy. If it isn’t navy, then it’s either green or purple. Howl said he likes green and purple, but today, he only likes one. Lately, monsters from the Dark Grave have been trying to invade his home Dragon Ruins. For this reason, he doesn’t like purple. After reading all of that, you should know the answer. If you still don’t know the answer, then you will most likely see the answer in the comments below. I hope you’re enjoying your weekend

คำตอบ (Eng) : 1. Green

erin howl

NO COMMENTS