ควิซจากเอลิน: มอนสเตอร์ในทวีปเอเชียคือ ? (7/5/16)

0
4043

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 115 คำถามในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 กลับมาถามปัญหาความรู้กันอีกครั้ง เพียงแต่ยังคงเขียนเป็นทวีปเอเชียเหมือนเดิมเหมือนวันที่ 5 ที่ผ่านมา เช็คคำตอบตามข้อมูลในเกมได้ ที่ถูกต้องเป็น ไอช่า (Aisha) คำตอบรอบนี้ คือมอนสเตอร์แมวเหมียว แคทตี้ (Catty) เลือกข้อ 2 เป็นคำตอบ

* คำถามเริ่มใช้คำถามเดิมแต่เปลี่ยนคำตอบ สังเกตคำตอบดีๆ ก่อนตอบนะครับ

คำถาม (ไทย) : มอนสเตอร์ในทวีปเอเชียคือ ? (คำใบ้ : เหมียวววววว!!!)

ตัวเลือก (ไทย) : 1. ปูกิ / 2. แคทตี้ / 3. เบน / 4. อารี

คำตอบ (ไทย) : 2. แคทตี้

คำถาม (Eng) : Which is a monster from Aisha

ตัวเลือก (Eng) : 1.Pooki / 2. Catty / 3. Bane / 4. Ahri

คำใบ้ (Eng) :  This cat almost ate a ninja hamster. Almost… because she was nice enough to let him go.

คำตอบ (Eng) : 2. Catty

erins quiz asia 115th
มอนสเตอร์ในทวีปเอเชียคือ ? (7/5/16)

NO COMMENTS