ควิซจากเอลิน: สีโปรดของอากอนคือ? (1/5/16)

0
3909

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 109 ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ต้นเดือนพฤษภาคม รอบนี้ถามเรื่องของมอนสเตอร์ชี่อคล้ายกับตัวก่อน อากอน แต่เป็นมอนสเตอร์เมืองน้ำแข็ง Archon โดยถามว่าชอบสีอะไร รอบนี้ให้ตอบเป็นสีผลไม้ คือ สี เมล่อน ตอบข้อ 2

คำถาม : สีโปรดของอากอนคือ? (คำใบ้ : ผลไม้)

ตัวเลือก : แดง, เมล่อน, เขียวอ่อน, เขียวอมฟ้า

คำตอบ : 2. เมล่อน

Question : What is Archon’s favorite color ?

Hint : Do you remember the story about Archon and his frozen heart? Basically, the queen gave it to him as a gift for his hard work. However, important unofficial information was left out. The queen firstly gave a melon to him. That’s right, the queen mistakenly gave a melon instead of a frozen heart.

Answer : 2. Melon

erinqq109 answers
สีโปรดของอากอนคือ? เอรินควิซ

NO COMMENTS