ควิซจากเอลิน: สีโปรดของน็อกซ์คือ? (24/4/16)

0
3237

คำถามควิซจากเอลินจากเกมมือถือ 7K, Seven Knights ครั้งที่ 102 ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 59 ครั้งนี้ถามเรื่องของมอนสเตอร์น็อกซ์ (Knox) ว่าชอบสีอะไร คำตอบของรอบนี้ คือ ข้อแรก สีแดง (Red) ครับ ตอบตัวเลือกที่หนึ่งเป็นคำตอบของวันนี้

คำถาม : สีโปรดของน็อกซ์คือ ? (คำใบ้ : สัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง ….)

ตัวเลือก : แดง, ส้มอ่อน, เหลือง, เขียวมะนาว

คำตอบ : 1. แดง

Question : What is Knox’s favorite color ?

Hint : Knox, the Supremo of the Underworld, has immense power. Famous for his swordsmanship, he has fought in many battles. He has also seen a lot of blood. In every battle, that’s what he wants to see, blood. He loves seeing it because his favorite color represents power, the color of blood.

Option : Red, Orange, Yellow, Lime

Answer : 1. Red

erinquiz 102th
สีโปรดของน็อกซ์คือ ?

NO COMMENTS