ควิซจากเอลิน : สีโปรดของโปนคือ? (2/4/16)

0
3973

ปริศนาคำถามจากเกมมือถือ Seven Knights ควิซจากเอลิน (เอริน, เอรีน) ครั้งที่ 80 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 รอบนี้ถามคำถามเกี่ยวกับมอนสเตอร์ โปน (Pon) ว่าชอบสีใด คำตอบ คือ สีเขียวอมฟ้า ในภาษาไทย หรือ Teal ในภาษาอังกฤษ เลือกข้อ 2 ครับ

คำถาม : สีโปรดของโปนคือ?  (คำใบ้ : เขียวอม…)

ตัวเลือก : เขียว, เขียวอมฟ้า, ฟ้าน้ำทะเล, กรมท่า

คำตอบ : (2) เขียวอมฟ้า

คำถามภาษาอังกฤษ : What is Pon’s favorite color ? (Green, Teal, Cobalt, Navy)

คำใบ้อังกฤษ พร้อมคำตอบ

Pon the stubborn panda likes to go on adventures. He isn’t afraid of anything because he always holds his sword and shield. Panda Pon holds a special shield. It may not be strong because it’s only a leaf, but it’s a leaf with a special color. it’s a leaf with his favorite color.

The answer is TEAL! (Choice = 2)

erinsquiz 020416 answer
สีโปรดของโปนคือ?

NO COMMENTS